• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in _სიახლეები

ჩოჩხათი-არჩეულის გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შიდა მიმოსვლის გზების მოწესრიგება მიმდინარეობს. ამჟამად დაწყებულია ჩოჩხათი- არჩეულის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია. პროექტი…

Posted in _სიახლეები

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა გაიმართა, რომლის 3 დეკემბერს მოწვევის თაობაზე განკარგულება…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in _სიახლეები ტურიზმის პროექტები

სოფელ ორაგვეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა იწყება

    საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, ევროპის კავშირის ფინანსური კონტრიბუციის, ასევე, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, მუნიციპალიტეტებისა და…

Posted in _სიახლეები

,,მასიური ღია ონლაინ კურსი“

სსიპ ,,ახალგაზრდობის სააგენტოს“ მხარდაჭერით შეიქმნა ახალი – ,,მასიური ღია ონლაინ კურსი“ ახალგაზრდობის პოლიტიკის შესახებ, რომლის…

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ვაქცინაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ ვაქცინაციის პროცესი ,,რეგიონულ ჯანდაცვის ცენტრსა “ და ,,მედალფას“ კლინიკაში აქტიურად მიმდინარეობს….

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

Posted in _სიახლეები

2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად არჩეული მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი ორგანოების – საკრებულოების პირველი სხდომების მოწვევის შესახებ