• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დამტკიცდა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Posted in _სიახლეები

მიმწოდებლების შერჩევის მიზნით განაცხადების მიღება დაიწყო

ლანჩხუთის მუნციპალიტეტში 2021 წლის 21 სექტემბრის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების ფარგლებში, მიმწოდებლის შერჩევის მიზნით…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ

Posted in _სიახლეები

მიმწოდებლების შერჩევის მიზნით განაცხადების მიღება იწყება

ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის სუფსის, აცანის და ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 2021 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ დარჩენილი ეკონომიების…

Posted in ანონსები

ლანჩხუთის მერი მოსახლეობის წინაშე 2021 წლის ანგარიშით წარსდგება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი, ალექსანდრე სარიშვილი  მოსახლეობის წინაშე ერთწლიანი ანგარიშით წარსდგება. ღონისძიება, კულტურის ცენტრში, 17:00 საათზე…

Posted in _სიახლეები

მიმწოდებლების შერჩევის მიზნით განაცხადების მიღება დაიწყო

ლანჩხუთის მუნციპალიტეტში 2021 წლის 21 სექტემბრის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების ფარგლებში, მიმწოდებლის შერჩევის მიზნით…