• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა მერის წინადადების საფუძველზე გაიმართა. სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი…

Posted in _სიახლეები

უფასო სასადილოს ბენეფიციარებს პროდუქტები გადაეცა

დღეს ლანჩხუთის უფასო სასადილოს ბენეფიციარებს საახალწლოდ სასურსათო პროდუქტები გადაეცათ. უნდა ითქვას, რომ ლანჩხუთის უფასო სასადილოთი…

Posted in _სიახლეები

მრავალშვილიან ოჯახებს პროდუქტები გადაეცა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია წინასაახალწლოდ სასურსათო პროდუქტების დარიგებას სოციალურად დაუცველ და უკიდურესად შეჭირვებულ მრავალშვილიან ოჯახებზე ისევ…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის თანდართული მასალები

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი”

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დამტკიცდა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პრიორიტეტების…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, შპს ,,გურიანეტისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ “

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in _სიახლეები

წითელი ჯვრის საჩუქარი მოწყვლად ოჯახებს

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების წარმომადგენლები დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს შეხვდნენ. როგორც წითელი ჯვრის ლანჩხუთის ორგანიზაციის…