• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (დაზუსტებული)

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსისა და ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულებში კურორტ გრიგოლეთისა და ს. წყალწმინდის უბან ყვავილნარის ქალაქმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული სკვერისთვის ზურაბ თავართქილაძის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

2022 წლის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებასთან დაკავშირებით განმარტებითი ბარათი.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი.

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2022 წლის 15 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი

Posted in _სიახლეები

,,კეთლმოწყობის და მომსახურების ცენტრის“ თანამშრომლებს საჭირო აღჭურვილობა გადაეცა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა მოადგილე თორნიკე ტიკაძესთან და ა(ა)იპ ,,კეთილმოწყობის და მომსახურების ცენტრის“ ხელმძღვანელ…