• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

სოფელ მაჩხვარეთში მოცვის პლანტაცია მერმა დაათვალიერა

ლურჯის მოცვის პლანტაცია სოფელ მაჩხვარეთში მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა დაათვალიერა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივთ, სოფლისა…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2020 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2020-2023 წლები

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-სთვის და შპს ,,ლანჩხუთი“სთვის საკუთრებაში გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in ანონსები

გაცნობებთ, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართება 2019 წლის 16 დეკემბერს, 12.00 საათზე შემდეგი…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2019 წლის 16 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in _სიახლეები

ბიუჯეტში ცვლილებები განხორციელდება

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომაზე, მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელეს. მერიის მხრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტის…