• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები მერიის ანგარიში

მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის ანგარიში

მოცემულ საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 14 210 927 ლარი,  რაც წლიური დაზუსტებული გეგმის…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2021 წლის 16 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი”

Posted in _სიახლეები

15 ნოემბრის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. ბიუროს სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის…

Posted in _სიახლეები

მერმა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაათვალიერა

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა, მოადგილე ბიძინა იმნაიშვილთან და სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი”