საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

დეტალები იხილეთ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=450302&lang=ge

Share:

კომენტარის დატოვება