,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წილის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20220630
Share:

კომენტარის დატოვება