ქონების მართვის კომისიამ მიმდინარე საკითხებზე იმსჯელა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიამ მიმდინარე საკითხებზე იმსჯელა.

კომისიამ განიხილა და მხარი დაუჭირა მერიის მიერ ინიცირებულ საკითხებს, მერისთვის თანხმობის მიცემას ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ქალთა საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთის ლანჩხუთისთვის“ და ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემას.

,,სხვა მიმდინარე საკითხებთან ერთად განვიხილეთ პროექტები, რომლებიც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემას ეხება. კერძოდ, ეს გახლავთ ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სასტუმროს შენობის პირველ სართულზე არსებული N19 და N20 არსებული ფართები, ამავე ქუჩაზე, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან გარკვეული ტერიტორია, ასევე ჩოჩხათსა და სუფსაში მდებარე არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობიდან კონკრეტული ფართები“, აღნიშნა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძემ.

დარგობრივ კომისიაში განხილვისა და შესაბამისი დასკვნის მომზადების შემდეგ საკითხი განსახილველად, საკრებულოს წარედგინება

Share: