ოქმი №1 – სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია

kso_1_20190118
Share: