განკარგულება N53 (27.09.2022 წელი) – “ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი“-ს (ს/კ:233733984) ლიკვიდაციაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_53_20220927
Share:

კომენტარის დატოვება