საკრებულოს 25 მაისის სხდომა

🔷️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
✅️საკრებულოს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი ესწრებოდა.
▶️საკრებულოს სხდომაზე განხილული იქნა და დამტკიცდა შემდეგი საკითხები👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი ეკა გუჯაბიძე
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები პირების, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი ვარდენ კვაჭაძე
3. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 აპრილის N28 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი ვარდენ კვაჭაძე
4. „სსიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი სოფელ აკეთის საჯარო სკოლისთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ზაზა ჩხაიძის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“.
მომხსენებელი გიორგი ხელაძე
✅️ძირითადი საკითხის დასრულების შემდეგ დეპუტატებმა დააყენეს მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.
Share:

კომენტარის დატოვება