საკრებულომ მიმდინარე საკითხებზე იმსჯელა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. საკრებულომ შემდეგ საკითხებზე მიიღო გადაწყვეტილება :

ცვლილება შევიდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის N1 დადგენილებაში „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ .

შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში სანაპირო ზოლის განვითარებასთან დაკავშირებით.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიების შემადგენლობებში შევიდა ცლილება.

საკრებულოს თანხმობით, „სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანას“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაეცემა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება.

საკრებულომ მოიწონა „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებების მიწოდების მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი საჯარო შენობების მშენებლობა/რეაბილიტაციის პროექტები.

საკრებულომ დაამტკიცა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში .

2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა წარმოადგინა. მან ძირითად პარამეტრებზე გაამახვილა ყურადღება. ,, 2018 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 8757600 ლარით, საფინანსო წლის განმავლობაში დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელდა ათი ცვლილება და დაზუსტებულმა ბიუჯეტმა შეადგინა 20250615 ლარი. მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებმა 16984817 ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლს 252207 ლარით აღემატება. წინა წელთან შედარებით (101,5%-ით), აქედან გრანტის სახით მიღებულია 13337218 ლარი, მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი 6238600 ლარი, წინა წელთან შედარებით 884400 ლარით მეტი, მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 4515103 ლარი, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურაზე სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსებაზე 2262310 ლარი, ასევე სტიქიის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საფინანსო წლის განმავლობაში მიმართულია, 2017 წელში ამ დანიშნულებით ჩამორიცხული 1259104 ლარი, ” აღნიშნა სარიშვილმა. მერმა ასევე ისაუბრა გასულ წელს განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც.

ვრცლად საკრებულოს სხდომის შესახებ იხილეთ პირდაპირი ტრანსლაციის ვიდეოჩანაწერი.

https://bit.ly/2VlVVen

Share:

კომენტარის დატოვება