დადგენილება №8 – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარებისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ” საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

dadgenileba_8_20190425
Share:

კომენტარის დატოვება