“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სსიპ “ვეტერანების სახელმწიფო სამსახური”-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით,სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20190510
Share:

კომენტარის დატოვება