საკრებულომ მიმდინარე საკითხებზე იმსჯელა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.

საკრებულომ დღის წესრიგით განსაზღვრულ საკითხებზე მიიღო გადაწყვეტილება:

ცვლილება შევიდა საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N15 დადგენილებაში
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ;

რედაქციული სახის ცვლილება შევიდა საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N49 დადგენილებაში „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით მოქმედი კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოქვეყნების წესის, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესისა და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე განცხადების ნიმუშის დამტკიცების თაობაზე“ .

საკრებულომ მერს მისცა თანხმობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანებისთვის” პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე.

ცვლილება შევიდა ასევე საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის N8 განკარგულებაში„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების-განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ .

საკრებულოს წევრებმა სხვადასხვა საკითხების ფორმატში ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემები დასვეს. მათ შეკითხვებს მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა უპასუხა.

ვრცლად სხდომის შესახებ იხილეთ სხდომის ლაივ-ჩანაწერი:
https://bit.ly/2Yfsf0r

#გურია2019
#ლანჩხუთი2019
#საკრებულოსსხდომა

Share:

კომენტარის დატოვება