განკარგულება №36-„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ -კულტურული ღონისძიებების – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის N8 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

gankarguleba_36_20190626
Share:

კომენტარის დატოვება