ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

მისამართიდანიშნულებასაკადასტრო
კოდი
მიწის
ფართობი
(კვ.მ)
შენობის
ფართობი
(კვ.მ)
1ქ.ლანჩხუთი,
მარჯანიშვილის ქN11ა
თავისუფალი მიწა27.06.56.130866
2ქ.ლანჩხუთი,
ს.მგელაძის ქ.N16
თავისუფალი მიწა27.06.48.25910235
3ქ.ლანჩხუთი,
ს.მგელაძის ქ.N16
თავისუფალი მიწა27.06.48.25810244
4ქ.ლანჩხუთი,
ს.მგელაძის ქ.N16
თავისუფალი მიწა27.06.48.25710043
5ქ.ლანჩხუთი,
ს.მგელაძის ქ.N16
თავისუფალი მიწა27.06.48.25610084
6ქ.ლანჩხუთი,
ს.მგელაძის ქ.N16
თავისუფალი მიწა27.06.48.26010038
7გვიმბალაურითავისუფალი მიწა27.08.46.017175
8გვიმბალაურითავისუფალი მიწა27.08.46.01635
9სუფსათავისუფალი მიწა27.15.52.03971
10სუფსათავისუფალი მიწა27.15.52.0382847
11სუფსათავისუფალი მიწა27.15.52.037101
12აცანაშენობა-ნაგებობა
მიწით
27.02.41.004865394
13ნიგოითიშენობა-ნაგებობა
მიწით
27.04.48.183633122.92
14აკეთი(ჭანჭათი)შენობა-ნაგებობა
(სახერხი)
მიწით
27.03.43.0752174N1-97,99
N2-7,83
N3-355,95
15მამათიშენობა-ნაგებობა
მიწით
(ყოფილი უნივერმაღი)
27.01.43.002472566.76
16ჩიბათიშენობა-ნაგებობა
მიწით
(ყოფილი ადმინისტრაციული შენობა)
27.09.50.2822792471.1
17ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეორე სართული
ფართი N104
II სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.104
1501
(თანასაკუთრება)
17.2
18ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეორე სართული
ფართი N105
II სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.105
1501
(თანასაკუთრება)
17.2
19ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეორე სართული
ფართი N106
II სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.106
1501
(თანასაკუთრება)
17.2
20ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეორე სართული
ფართი N107
II სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.107
1501
(თანასაკუთრება)
17.2
21ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეორე სართული
ფართი N108
II სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.108
1501
(თანასაკუთრება)
17.2
22ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეორე სართული
ფართი N109
II სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.109
1501
(თანასაკუთრება)
37.4
23ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეორე სართული
ფართი N113
II სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.113
1501
(თანასაკუთრება)
17.2
24ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეორე სართული
ფართი N114
II სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.114
1501
(თანასაკუთრება)
17.2
25ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეორე სართული
ფართი N115
II სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.115
1501
(თანასაკუთრება)
37.6
26ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეორე სართული
ფართი N116
II სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.116
1501
(თანასაკუთრება)
43.9
27ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მესამე სართული
ფართი N205
III სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.205
1501
(თანასაკუთრება)
20.6
28ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მესამე სართული
ფართი N208
III სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.208
1501
(თანასაკუთრება)
44
29ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მესამე სართული
ფართი N210
III სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.210
1501
(თანასაკუთრება)
23.8
30ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მესამე სართული
ფართი N211
III სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.211
1501
(თანასაკუთრება)
20.5
31ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მესამე სართული
ფართი N213
III სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.213
1501
(თანასაკუთრება)
20.5
32ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მესამე სართული
ფართი N214
III სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.214
1501
(თანასაკუთრება)
20.5
33ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მესამე სართული
ფართი N215
III სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.215
1501
(თანასაკუთრება)
40.9
34ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მესამე სართული
ფართი N216
III სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.501
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.216
1501
(თანასაკუთრება)
43.9
35ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N301
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.301
1501
(თანასაკუთრება)
42.1
36ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N302
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.302
1501
(თანასაკუთრება)
42.7
37ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N303
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.303
1501
(თანასაკუთრება)
20.6
38ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N304
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.304
1501
(თანასაკუთრება)
20.6
39ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N305
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.305
1501
(თანასაკუთრება)
20.6
40ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N306
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.306
1501
(თანასაკუთრება)
20.6
41ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N307
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.307
1501
(თანასაკუთრება)
44
42ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N308
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.308
1501
(თანასაკუთრება)
41.6
43ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N309
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.309
1501
(თანასაკუთრება)
42
44ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N310
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.310
1501
(თანასაკუთრება)
23.8
45ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N311
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.311
1501
(თანასაკუთრება)
20.5
46ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N312
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.312
1501
(თანასაკუთრება)
20.5
47ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N313
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.313
1501
(თანასაკუთრება)
20.5
48ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N314
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.314
1501
(თანასაკუთრება)
20.5
49ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N315
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.315
1501
(თანასაკუთრება)
40.9
50ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N126
ყოფილი სასტუმროს
მეოთხე სართული
ფართი N316
IV სართულის კოდი:
27.06.51.005.01.502
ფართის კოდი:
27.06.51.005.01.316
1501
(თანასაკუთრება)
43.9
51ქ.ლანჩხუთი,
გორგასლის ქ.N9
შენობა-ნაგებობა
მიწის ნაკვეთით
27.06.51.01515681.4
52ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქ.N76-ის
მიმდებარედ
თავისუფალი მიწა27.06.52.589689
Share:

კომენტარის დატოვება