„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

dadgenilebis_proeqti_20191011
Share:

კომენტარის დატოვება