განცხადება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გულიანში ფ/პ ნათა კუპრაძის სასათბურე მეურნეობისთვის სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება.

სკრინინგის განცხადების შესახებ ინფორმაცია
განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე:

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17042

სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნების და მოსაზრებების წარდგენა შესაძლებელია
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის
მისამართზე : eia@mepa.gov.ge .

Share:

კომენტარის დატოვება