იურიდიულ საკითხთა კომისიის გამოთქმულიშენიშვნები 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტზე

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის  სხდომა გაიმართა, სადაც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი და ბიუჯეტის პროექტი განიხილეს.

კომისიამ შემდეგი შენიშვნები და რეკომენდაციები  გამოთქვა წარმოდგენილ პროექტთან დაკავშირებით:

  • ,,ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით- თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამის“ დაფინანსების გაზრდა, ვინაიდან  პროგრამით ფინანსდება მხოლოდ ბენეფიციარის სატრანსპორტო ხარჯი.    კომისიის რეკომენდაციაა, მუნიციპალიტეტმა ბიუჯეტში გაითვალისწინოს  დიალეზის ცენტრის მოწყობისთვის საჭირო თანხა.  ამ მიმართულებით დაიწყოს მუშაობა,  რომ    საჭიროების მქონე ბენეფიციარების მომსახურება ადგილზე გახდეს შესაძლებელი;
  • ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომის ანაზღაურების მოწესრიგება;
  • მუნიციპალური ტრანსპორტის მოწესრიგება;
  • წყალარინების საკითხის მოგვარება (ამ ეტაპზე  პროექტის მომზადება);
  • მაწანწალა ძაღლების პრობლემის აღმოფხვრა, უფრო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა;
  • საჯარო მოხელეთა გადამზადება. სამიზნე ჯგუფებისა და თემების საჭიროებისამებრ განსაზღვრა და ბიუჯეტში წარმოდგენილი 1% პროცენტის ამ მიზნისთვის სრულად ათვისება;
  • სპორტის სხვა სახეობების ხელშეწყობა, მინი სტადიონების დაპროექტების დროს გათვალისწინებული იქნას კალათბურთის და ფრენბურთის ბადეების მოწყობა .

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია, ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი გამოთქმული შენიშვნებით და რეკომენდაციებით დაბრუნდეს მუნიციპალიტეტის მერიას და პრიორიტეტების გათვალისწინებით მოხდეს ახალი პროექტის წარმოდგენა.

 

Share:

კომენტარის დატოვება