ინფრასტრუქტურის კომისიამ შენიშვნები გამოთქვა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის  კომისიამ მუნიციპალიტეტის 2020 წლის  მთავარი დოკუმენტის პროექტი განიხილა და შენიშვნები და რეკომენდაციები გამოთქვა პროექტთან დაკავშირებით.   მერიამ მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში, რომელიც  შესწორებებით 10 დეკემბერს გამოეგზავნება საკრებულოს, შემდეგი საკითხები უნდა ასახოს:

ერთი ერთეული გრეიდერის და ექსკავატორის შეძენა;

რელიგიის ხელშეწყობისთვის   გათვალისწინებული 40 ათასი ლარი,  უმჯობესია მიიმართოს სოლიდარობის ფონდში ან  სოციალურად დაუცველი პირების დახმარების მიზნით;

მოწესრიგდეს საჯარო მოხელეთა  სახელფასო ანაზღაურება.

Share:

კომენტარის დატოვება