ქონების მართვის კომისიის შენიშვნები და რეკომენდაციები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძემ,  2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი კომისიის წევრებთან ერთად განიხილა.  კომისიამ  ბიუჯეტის ფორმირებასთან დაკავშირებით გამოთქვა შემდეგი სახის შენიშვნები:

-ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის“ ბიუჯეტს დაემატოს 50 000 ლარი;

-ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების“ ბიუჯეტი გაიზარდოს   55 000 ლარით;

-გენდერულ საბჭოს დაემატოს 5000 ლარი;

-ა(ა)იპ ,,ახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების“ ბიუჯეტი გაიზარდოს 4800 ლარით;

-შპს ,,ქალთა საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთის ლანჩხუთს“ გაეზარდოს ბიუჯეტი 20 000 ლარით;

– კომისია მიიჩნევს, რომ რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობისათვის ბიუჯეტში გამოყოფილი 40 000 ლარი, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მდებარე მონასტრებს მოხმარდეს საჭიროების შემთხვევაში;

-კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძემ აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია ხელფასების მოწესრიგება, რომელიც სასურველია შეეხოს ყველა რანგის სპეციალისტს, რისთვისაც დამატებით საჭიროა 28 000 ლარის მოძიება.

Share:

კომენტარის დატოვება