დადგენილება №19-“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_19_20191223
Share:

კომენტარის დატოვება