ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი – საკრებულოს დადგენილება №61 2018 წლის 25 დეკემბერი

lanchkhutis_biujeti_2019
Share: