საკრებულომ გადაწყვეტილება სამ საკითხზე მიიღო

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა მერის  წინადადების საფუძველზე და    საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით ჩატარდა.

საკრებულომ სამ საკითხზე მიიღო გადაწყვეტილება. დამტკიცდა დადგენილებებში ცვლილება:

  •  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
  • „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ .

საკრებულომ  მხარი დაუჭირა  მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებს. მთავრობის განკარგულებით, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 3 941 050 ლარი, თანადაფინანსებაზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან   207 620 ლარი მიიმართება.  4 148 670 ლარი მუნიციპალიტეტში   ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას მოხმარდება.

ვრცლად ცვლილებების შესახებ გაეცანით:https://bit.ly/2OrR0nt

საკრებულოს სხდომის პირდაპირი ეთერის ჩანაწერი იხილეთ: https://bit.ly/39iTr3P

 

Share:

კომენტარის დატოვება