“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბ „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20200330
Share:

კომენტარის დატოვება