“შპს ფეხბურთის კლუბ „ლანჩხუთის გურიას“ დაფუძნებაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20200810
Share:

კომენტარის დატოვება