განცხადება

2020 წლის 28-29 სტიქიის შედეგად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაზიანებული შიდა სასოფლო გზების; ნაპირსამაგრების; ხიდებისა და მილხიდების აღდგენის სამუშაოებზე „სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამის“ ფარგლებში მიმწოდებლების შერჩევის მიზნით იწყება განცხადებების მიღება.

დაინტერესებულ სამშენებლო ორგანიზაციებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ შესაბამისი განცხადებებით მიმართონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას. შერჩევაში მონაწილეობის მიღების მსურველმა პირმა (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) უნდა წარმოადგინოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი განცხადება, ელექტრონული ფოსტისა და საკონტაქტო ნომრის მითითებით.

განცხადებას უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებების მიღება მთავრდება 14.08.2020 18:00 საათამდე (მის. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. #37). დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განცხადებები მოგვაწოდონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ელქტრონულ ფოსტაზე: Lanchkhuti@yahoo.com.

შენიშვნა: განცხადება, რომელიც ზემოთ მითითებული რეკვიზიტების გარეშე იქნება წარმოდგენილი, შესაბამისი კომისიის მიერ, არ იქნება განხილული.

Share:

კომენტარის დატოვება