განცხადება

2020 წლის 28-29 ივლისის სტიქიის შედეგად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში  სახლის სახურავის გადახურვისთვის საჭირო მასალის მიწოდებაზე, „სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამის“ ფარგლებში,  მიმწოდებლების შერჩევის მიზნით, განცხადებების მიღება იწყება.

დაინტერესებულ სამშენებლო ორგანიზაციებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ შესაბამისი განცხადებებით მიმართონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას. შერჩევაში მონაწილეობის მიღების მსურველმა პირმა (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) უნდა წარმოადგინოს  უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი განცხადება,  ელექტრონული ფოსტისა და საკონტაქტო ნომრის მითითებით.

განცხადებას უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებების მიღება მთავრდება 26.08.2020 18:00 საათამდე  (მის. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. #37). დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განცხადებები მოგვაწოდონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ელქტრონულ ფოსტაზე: Lanchkhuti@yahoo.com.

შენიშვნა: განცხადება, რომელიც ზემოთ მითითებული რეკვიზიტების გარეშე იქნება წარმოდგენილი,  შესაბამისი კომისიის მიერ,  არ იქნება განხილული.

Share:

კომენტარის დატოვება