“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ” (დაზუსტებული ცხრილი)

gankargulebis_proeqti_20200827
Share:

კომენტარის დატოვება