საკრებულოს ბიუროს სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.

ბიურომ მიმდინარე საკითხები განიხილა და 30 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეიტანა:

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ,

საკრებულოს დღის წესრიგის პროექტში  ასევე შევიდა განკარგულების პროეტები:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ და „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით – იჯარის ფორმით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“

საკრებულომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საკრებულომ ცნობად მიიღო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის აგვისტოს  თვის შესრულების ანგარიში.

ვრცლად განხილული საკითხების შესახებ იხილეთ ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი:http://lanchkhuti.gov.ge/?p=6574

ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს მორიგი სხდომის თარიღად 30 სექტემბერი, 11.00 საათი განისაზღვრა.

#გურია_2020
#ლანჩხუთი_2020

Share:

კომენტარის დატოვება