განკარგულება №48 (30.09.2020 წელი) – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_48_20200930
Share:

კომენტარის დატოვება