დადგენილება №17 (30.09.2020 წელი)-„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

dadgenileba_17_20200930
Share:

კომენტარის დატოვება