ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2020 წლის ანგარიში

argarishi_sk_2020
Share:

კომენტარის დატოვება