“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობისთვის, ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით, სტრატეგიის დოკუმენტის პროექტი”

gankargulebis_proeqti_20201124
Share:

კომენტარის დატოვება