საკრებულომ მიმდინარე საკითხები განიხილა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.

დამტკიცდა დადგენილება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ.

ასევე განკარგულება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ.

მიიღეს დადგენილება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“

2021 წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 25 სოციალური პროგრამა განხორცილდება. მიმდინარე წელს სოციალურ პროგრამებს 4 ახალი სოციალური პროგრამა დაემატა, რისთვისაც სულ ბიუჯეტიდან 600 ათას ლარზე მეტი დაიხარჯება, წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 102 ლარზე მეტით არის გაზრდილი დაფინანსება.

მიმდინარე წელს დაემატა შემდეგი სოციალური პროგრამები :

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა,

0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა;

ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა;

აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა.

განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის 4 ძირითადი პროგრამა არის. მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 97.500 ლარს შეადგენს რაც წინა წელთან შედარებით თითქმის გაორმაგებულია.

მიმდინარე სხდომაზე  დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“.

Share:

კომენტარის დატოვება