დადგენილება N2 (29.01.2021 წელი)-“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_2_20210129
Share:

კომენტარის დატოვება