საკრებულოს ბიუროს სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.ბიუროს სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე  ბიძინა იმნაიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.

ბიურომ მიმდინარე საკითხები განიხილა და 26 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეიტანა:

დადგენილება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“

განკარგულება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.

დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთებისა და  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

26 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შევიდა „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსისა და ღრმაღელის  ადმინისტრაციულ ერთეულებში, გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

საკითხები შემდგომი განხილვისთვის გადაეგზავნა დარგობრივ კომისიებსა და ფრაქციებს.

ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს მორიგი სხდომის თარიღად 26 თებერვალი, 11.00 საათი განისაზღვრა.

#ბიუროსსხდომა

#საკრებულო2021

 

Share:

კომენტარის დატოვება