1 აპრილის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

📢დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა მერის წინადადების საფუძველზე გაიმართა.
სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი ოთხი საკითხისგან შედგებოდა.
დამტკიცდა ორი დადგენილება :
1️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ვრცლად ცვლილება:https://bit.ly/2Ps2bAf1
2️⃣„ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 20 აგვისტოს N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ https://bit.ly/3udoiZO
✍დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
✍საკრებულოს წევრების მიერ დამტიცებულ იქნა განკარგულება
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ https://bit.ly/3uc7MJz
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის პირდაპირი ჩანაწერი:https://fb.watch/4BevVbnHVW/
სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.
Share:

კომენტარის დატოვება