15 ივნისის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.

ბიუროს სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ბიძინა იმნაიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.

ბიუროს მიერ ცნობად იქნა მიღებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის აპრილის და მაისის თვის შესრულების ანგარიში.

29 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეიტანილ იქნა ორი დადგენილება:

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ https://bit.ly/3iIjCso

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N39  დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“  https://bit.ly/35lirXU

განკარგულებები მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ:

.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ  „სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა“-სთვის  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ https://bit.ly/35lDgT9

.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების თამთა ბერიძისთვის  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ https://bit.ly/3gB0U3b

დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება-„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N43  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“   https://bit.ly/3zuboKj

საკითხები შემდგომი განხილვისთვის გადაეგზავნა დარგობრივ კომისიას და ფრაქციებს.

ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს მორიგი სხდომის თარიღად 29 ივნისი 11.00 საათი განისაზღვრა.

#ბიუროსსხდომა

#საკრებულო2021

 

Share:

კომენტარის დატოვება