განკარგულება N30 (15.06.2021 წელი) – “ევროპის მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭოს მიერ მიღებულ – „ევროპული ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ“ შეთანხმების ხელმოწერაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე”

gankarguleba_30_20210615
Share:

კომენტარის დატოვება