ახალგაზრდული საბჭოს წევრთა შესარჩევი კონკურსი

ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩასართავად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ბაზაზე, ფუნქციონირებას იწყებს “ახალგაზრდული საბჭო”.
„ახალგაზრდული საბჭოს“ წევრები, მონაწილეობას მიიღებენ და აქტიურად იქნებიან ჩართულნი ადგილობრივ თვითმმართველობაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
„ახალგაზრდული საბჭო“ ირჩევა 2 წლის ვადით და დაკომპლექტდება 14 – დან 29 წლის ჩათვლით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, 16 ადმინისტრაციული ერთეულიდან წარმოდგენილი 19 ახალგაზრდისგან.
კომპეტენტურმა კომისიამ უკვე შეარჩია საბწოს 13 წევრი 11 ადმინისტრაციული ერთეულიდან.
დარჩენილ ხუთ ადგილზე (ღრმაღელე, სუფსა, მამათი, ლესა, მაჩხვარეთი) კონკურსი ცხადდება თავიდან.
შეგახენებთ, რომ ახალგაზრდული საბჭოს ძირითადი ფუნქციებია:
• ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება, მონიტორინგი, შეფასება;
• ახალგაზრდების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო დაგეგმვის პროცესში ;
• ახალგაზრდების ინფორმირება დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების შესახებ;
• ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება სოციალური, ეკოლოგიის და ადამიანის უფლებების შესახებ;
ახალგაზრდების ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
თუ გაქვს მაღალი მოტივაცია, ხარ აქტიური ახალგაზრდა, გაქვს ძლიერი ანალიტიკური და ინტერპერსონალური კომპეტენციები, დრო და შესაძლებლობა, ეს შენი შანსია ჩაერთო შენს მუნიციპალიტეტში, ახალაგზრდულ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და გააჟღერო ახალგაზდების ხმა!
დარეგისტრირდი მიმდინარე წლის 25 ივნისიდან 5 ივლისის ღამის 12 საათამდე!
სარეგისტრაციო ბული:
ახალგაზრდული საბჭო დაკომპლექტდება წინასწარ შერჩეული კომისიის მიერ, რომელშიც შედიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანოები და არასამთავრობო ორგანიზაციები.
რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ყველა აპლიკანტთან მოხდება მუნიციპალიტეტში ერთი დღით გაერთიანებული საინფორმაციო/გაცნობითი ტიპის შეხვედრა, რომლის ზუსტი დღე და დრო გეცნობებათ წინასწარ.
გისურვებთ წარმატებას!
Share:

კომენტარის დატოვება