განკარგულება N34 (29.06.2021 წელი) _ “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, შპს „მედალფასთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_34_20210629
Share:

კომენტარის დატოვება