საკრებულოს სხდომის ოქმი #1- 2019 წელი

sso_1_20190125_ri
Share: