27 აგვისტოს საკრებულოს სხდომა

📢დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვლადიმერ ნანაძე უძღვებოდა. სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ბიძინა იმნაიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.
დღის წესრიგის პროექტი სამი საკითხისგან შედგებოდა.
სამივე საკითხთან დაკავშირებით დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება დადგენილების მისაღებად:
1️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ https://bit.ly/3kyhrqV
2️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროს გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ https://bit.ly/3mEjADY
3️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
✍ძირითადი საკითხების ამოწურვის შემდგომ საკრებულოს სხდომაზე დაისვა სხვადასხვა საკითხი.
🎥 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის პირდაპირი ჩანაწერი:https://fb.watch/7EmvI2XvA1/
Share:

კომენტარის დატოვება