ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დაზუსტებული მოხსენებითი ბარათი (24.09.2021 წელი)

dadgenilebis_proeqti_20210924
Share:

კომენტარის დატოვება