განკარგულება N49 (29.10.2021 წელი) – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში უსახელო ქუჩისთვის ყვავილნარის სახელის მინიჭების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის N19 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

gankarguleba_49_20211029
Share:

კომენტარის დატოვება