“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20211112
Share:

კომენტარის დატოვება