დადგენილება N26 (25.11.2021 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_26_20211125
Share:

კომენტარის დატოვება